BETON REPARATIEMORTEL.731

Met vezels versterkte krimpgecompenseerde mortel voor dikten van 5 tot 50 mm.

Art. AG/51000-731

KENMERKEN :

Beton reparatiemortel 731 is een gebruiksklare mortel, bestaande uit zandsoorten, speciale cementsoorten, vezels en toeslagproducten.

 

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN :

       voor dikte van 5 tot 50 mm

       NF-norm (Franse norm) voor �Herstellingsproducten�

       Thixotroop

       Zeer goede hechting

       Zeer hoge dichtheid : de zeer gesloten porositeit vertraagt de voortschrijding van de carbonatatie aanzienlijk.

       Hoge mechanische weerstand, zowel bij aanvang als na volledige uitharding.

       Uitstekende weerstand tegen zeewater en tegen sulfaathoudend water

       Contact met drinkwater toegestaan

 


TOEPASSINGEN :

       herstelling van betonoppervlakken, afgesprongen stukken, keiennesten, traptredeneuzen, �

       herstructurering van beschadigde bouwsels : pijlers, kolommen, betonplaten, betonpalen, gewelven, funderingsplaten, overlopen van stuw- of keerdammen�

       versteviging van verzwakte structuren zoals balkons, opgaande dakranden, kroonlijsten, �

       behandeling van groeven, gleuven en stroken in het kader van waterdichtingswerken

 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

       grijs poeder, mengklaar

       actieve bestanddelen op basis van hydraulische bindmiddelen en kunstvezels.Bevat geen chloorverbindingen of metaaldeeltjes.

       BETON REPARATIEMORTEL 731 beschermt de bewapening tegen corrosie en beantwoordt aan D.T.U. 21.4 (Frankrijk)

       Heeft de kleur van beton op basis van Portlandcement.

       Korrelgrootte : 0 tot 2 mm

       Schijnbaar soortelijk gewicht van het poeder : 1.36

       Inzakking in de halve kegelmantel van Abrams : 20 tot 50 mm

       Zuurtegraad (Ph) van het poeder : 12.5


 

VERHARDINGSTIJD*

Temperatuur � C

 

+5� C

+20� C

+35� C

Plastische

Consistentie

Aanvang verharding

Einde verharding

Na 7 uur

Na 8.5 uur

Na 2 uur

Na 3 uur

Na 1 uur

Na 1.5 uur

*Dit zijn gemiddelde waarden opgetekend in labo en gegeven ten titel van inlichting

 

TREK-BUIGWEERSTAND*

Vervaltijd

Na 2 dagen

Na 7 dagen

Na 28 dagen

Weerstand in Mpa

7

10

12

*Proeven uitgevoerd op proefstaafjes van 4x4x16 cm, bewaard bij +20� C en 90% relatieve luchtvochtigheid.Gemiddelde labo-waarden, gegeven ten titel van inlichting.

 

DRUKWEERSTAND*

Vervaltijd

Na 2 dagen

Na 7 dagen

Na 28 dagen

Weerstand in Mpa

35

45

65

*Proeven uitgevoerd op proefstaafjes van 4x4x16 cm, bewaard bij +20� C en 90% relatieve luchtvochtigheid.Gemiddelde labo-waarden, gegeven ten titel van inlichting.

HECHTING NA 28 DAGEN :

Hechtsterkte door trekkracht volgens (Franse) normen XP P 18-858 en XP P18-859 met en zonder thermische cycli op ruw beton

Weerstand tegen herhaalde schokken volgens (Franse) norm P 18860

>= 2 Mpa

50 schokken zonder afsplinteringen

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding van de ondergrond


       Beschadigd beton of cementmelk verwijderen door ophakken met een punt- of steekbeitel, of door behandeling met een betonschaaf, om een gezond en ruw oppervlak te bekomen.

       De aangetaste wapening vrijmaken om het product ook achter de betonijzers te kunnen aanbrengen en ze aldus te kunnen inbetonneren.

       De omtrek van het te herstellen oppervlak moet bestaan uit rechte randen.

       De ondergrond moet ontdaan zijn van alle sporen van vet of olie

       De aangetaste betonijzers afborstelen, afkrabben of zelfs zandstralen om het niet vastzittende roest te verwijderen.

       Het totale te herstellen oppervlak dient te worden ontstoft.

       De ondergrond met water verzadigen door overvloedig besproeien voor het aanbrengen.

       Indien de bedekking van de wapeningsstaven minder dan 10 mm is, dienen deze te worden behandeld tegen roest als volgt :

= aanbrengen van een brij bestaande uit BETON REPARATIEMORTEL 731 vermengd met het hars LATEX 751

= of gebruik van PASSIVANT ACIER 760 (= roestwerende verf)


 

Bereiding van de mortel


       de mortel wordt bekomen door BETON REPARATIEMORTEL 731 te mengen met drinkbaar water

       Het mengen gebeurt handmatig in een kuip met een truweel, in een betonmolen of met een elektrische boortol.

       Het aanmaken dient gedurende minimaal 3 minuten te worden aangehouden, tot een homogeen mengsel wordt bekomen.

       De praktische gebruiksduur is ongeveer 45 minuten bij +20� C.

       Toevoeging van water in de loop van de verwerking van de mortel is STRIKT VERBODEN


 

Aanbrengen van de mortel

       BETON REPARATIEMORTEL 731 met een truweel aanbrengen en goed aandrukken om de aanhechting te bewerkstelligen.

       Daarna kan de mortel in de gewenste dikte worden aangebracht.

       Het herstelde oppervlak daarna gladstrijken of gladpolijsten.

       Voor grote oppervlakken is het mogelijk de mortel via mechanische verspuiting (langs droge of langs natte weg) aan te brengen.

 

 

Mengverhouding/Opbrengst

 

Hoeveelheid

Water

Bruikbaar volume

REPARATIEMORTEL

25 kg

3.5 L

13 L

 

VOORZORGSMAATREGELEN

       uiterste gebruikstemperaturen : tussen +5� C en +35� C

       niet aanbrengen op bevroren of op ontdooiende ondergrond

       de ondergrond moet gezond, samenhangend en stevig zijn en ontdaan van alle loszittende delen

       actieve scheuren dienen afzonderlijk te worden behandeld

       de ondergrond met water verzadigen vooraleer de mortel aan te brengen

       na het aanbrengen, de mortel tegen te snelle droging beschermen door het aanbrengen van een curing product (SP 742) of door bevochtiging van het oppervlak, er wel op lettend de mortel niet uit te spoelen.

 

VERBRUIK

2 kg/m� per mm dikte

 

BEWARING

1 jaar vanaf de productiedatum, in de originele ongeopende verpakking en indien droog en vorstvrij opgeslagen.

 

VERPAKKING

25 kg zakken met lange houdbaarheid

10 kg emmers met lange houdbaarheid

 

WAARBORG

       (Franse norm) Norm NF P 18 840 �Herstelling� klasse 2

       technisch lastenboek SOCOTEC nr TX 3021

       fabriekswaarborg

       Goedkeuring Labo stad Parijs voor contact met drinkwater

       Proces-verbaal Scetauroute : vorstweerstand, weerstand tegen afschilfering (vorst/dooicycli met aanwezigheid van dooizouten)

       Technische bijstand op aanvraag

 

12.11.99